تست ارزیابی کودکان 18 ماهه(ASQ)(حیطه حرکات ظریف)

1. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان یک توپ کوچک را با حرکت دادن بازویش به جلو، پرتاب می کند؟ (اگر توپ را فقط پایین می اندازد، گزینه (هنوز نه) را انتخاب کنید.)

2. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان یک مکعب یا اسباب بازی را بر روی مکعب یا اسباب بازی دیگر قرار می دهد؟ (می توانید از قرقره، جعبه های کوچک، یا اسباب بازی هایی که اندازه آنها حدود 5/2 سانتی متر (یک بند انگشت) باشد نیز استفاده کنید).

3. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان در تلاش برای نقاشی کشیدن، با نوک مداد شمعی (یا خودکار یا مداد) روی کاغذ علامت می گذارد؟

4. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان خودش به تنهایی سه لگو یا مکعب یا اسباب بازی کوچک را روی هم قرار می دهد؟

5. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان صفحات یک کتاب را خودش به تنهایی ورق می زند؟ (ممکن است که هر بار چند صفحه را باهم ورق بزند).

6. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان قاشق را با جهت درست به دهان می برد، طوری که معمولا غذا از آن نریزد؟

دیدگاهتان را بنویسید