تست ارزیابی رشد کودکان 2 ماه (ASQ) (حیطه حل مسئله)

1. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان به اشیائی که در فاصله 20 تا 25 سانتی از او قرار دارند، نگاه می کند؟

2. 
[حیطه حل مسئله]
وقتی شما به اطراف حرکت میکنید، آیا کودکتان با چشمانش شما را دنبال میکند؟

3. 
[حیطه حل مسئله]
وقتی یک اسباب بازی را به آرامی جلوی صورت کودکتان (در فاصله حدود 25 سانتی)، از این طرف به آن طرف حرکت می دهید آیا کودکتان آن را با چشمانش، و گاهی با چرخاندن سرش دنبال می کند؟

4. 
[حیطه حل مسئله]
وقتی اسباب بازی کوچکی را به آرامی جلوی صورت کودکتان (در فاصله حدود 25 سانتی) بالا و پایین میبرید، آیا کودک اسباب بازی را با چشمانش دنبال میکند؟

5. 
[حیطه حل مسئله]
وقتی کودک خود را در وضعیت نشسته نگه می دارید، آیا او به یک اسباب بازی (تقریبا به اندازه یک جغجغه یا یک فنجان) که شما روبروی او روی میز یا زمین گذاشته اید، نگاه می کند؟

6. 
[حیطه حل مسئله]
وقتی کودکتان به پشت خوابیده و شما یک اسباب بازی را بالای سرش تاب می دهید، آیا او دستانش را به سمت اسباب بازی تکان می دهد؟

دیدگاهتان را بنویسید