فواید مهم بازی کردن در کودکان

فواید مهم بازی کردن در کودکان

برخی از والدین بر این باورند که بازی با کودک فقط برای سرگرمی است و ارتباطی با یادگیری ندارد.  بر اساس دیدگاه این افراد بازی کردن فقط برای سرگرمی است و رابطه‌‌ای با یا...
بیشتر بخوانید!
×