You are currently viewing نحوه امتیاز دهی نهایی به پرسشنامه‌های کامل تست ASQ
نحوه امتیاز دهی نهایی به پرسشنامه‌های کامل تست ASQ

نحوه امتیاز دهی نهایی به پرسشنامه‌های کامل تست ASQ

در مقاله‌های قبلی در مورد دستورالعمل استفاده از پرسشنامه‌های ASQ و اهمیت غربالگری و پایش تکامل و

همین‌طور در مورد نقاط ضعف این تست برای شما گفتیم. چنانچه این دو مطلب را هنوز مطالعه نکردید، روی

این لینک‌ها کلیک کنید. در ادامه هم در مورد نحوه امتیاز دهی نهایی به پرسشنامه‌های کامل تست ASQ

برای شما خواهیم گفت.

دستورالعمل استفاده از پرسشنامه‌های ASQ – اهمیت غربالگری و پایش تکامل

تست غربالگری ASQ

نقاط برش

همانطور که قبلا ذکر شد، تست ASQ برای تعیین اینکه کودک مورد نظر نیاز به پیگیری و ارزیابی‌های دقیق‌تر

دارد یا نه، از “نقاط برش” استفاده می‌کند. نقطه برش در واقع امتیازی است که عملکرد متوسط گروه کثیری

از کودکان را در یک گروه سنی بخصوص و به تفکیک هر حیطه تکاملی نمایان می سازد. این نقاط برش بعد

از مطالعات گسترده و بررسی‌های آماری بر روی تعداد زیادی از کودکان تعیین می گردد. نقاط برش بر روی

برگه “نقاط برش پرسشنامه سنین و مراحل درکودکان ایرانی” برای هر سن بخصوص در حیطه تکاملی مورد

نظر در دو ستون “یک انحراف پایین تر از میانگین” و “دو انحراف پایین تر از میانگین” ثبت شده اند.

برای این منظور به ترتیب قدم های زیر را برای تست ASQ بر می‌داریم:

 1. ابتدا پرسشنامه را برای یافتن احتمالی سوالاتی که پدر و مادر بدون پاسخ گذاشته اند جست و
 2. جو می کنیم. اگر تمام سوالات دارای پاسخ بودند، قدم دوم را بر می دارید. ولی اگر سوالی
 3. بی جواب مانده بود، مطابق توضیحاتی که در بخش بعدی، یعنی “نحوه امتیاز دهی به
 4. پرسشنامه هایی که سوالات بی جواب دارند” داده خواهد شد، اقدام می کنیم.
 5. گاهی ممکن است پیش بیاید که کودک فعالیتی را که در سوال مطرح شده است قبلا انجام
 6. می داده و هم اکنون دیگر انجام نمی‌دهد و به جای آن فعالیت پیشرفته تری را (از نظر تکاملی) انجام
 7. می دهد. در این صورت باید به آن سوال پاسخ بلی داد. اما بهر حال احتمال دارد که پدر و مادر کودک
 8. علیرغم توضیحات کافی در این خصوص بازهم به اشتباه در چنین پاسخ « هنوز نه» یا « گاهی » را
 9. علامت زده باشند. در این صورت باید هنگام امتیاز دهی باز هم همان 10 امتیاز را برای آن سوال بخصوص
 10. قائل شد، نه 5 یا صفر امتیاز را برای این منظور در پرسشنامه هر جا که لازم بوده این موضوع یاد آوری
 11. شده است.
 12. به هریک از سوالات، با در نظر گرفتن 10 امتیاز برای پاسخ «بلی»، 5امتیاز برای پاسخ « گاهی » و صفر
 13. امتیاز برای پاسخ « هنوز نه »، در قسمت فضای خالی کنار هر سوال، امتیاز دهید.
 14. امتیازات مربوط به هر یک از حیطه های تکاملی را جمع بندی کنید.
 15. امتیازات مربوط به هر یک از حیطه های تکاملی را با « نقطه برش» اعلام شده در برگه « نقاط برش
 16. پرسشنامه سنین و مراحل» برای همان حیطه تکاملی در گروه سنی مورد نظر، مقایسه کنید.
 17. چنانچه امتیازات در هر یک از حیطه های تکاملی از نقطه برش اعلام شده در ستون “دو انحراف پایین تر
 18. از میانگین” کمتر یا بر آن منطبق بود کودک باید برای پیگیری و ارزیابی های دقیق تر ارجاع شود.ودرصورتی
 19. که بین اعداد دو ستون “یک انحراف پایین تر از میانگین” و “دو انحراف پایین تر از میانگین” قرارگیرد باید پدر
 20. و مادرتمرین‌هایی برای رشد و یادگیری کودک درسنین مربوطه (روش هایی برای شکوفایی استعداد کودکان)
 21. انجام دهد و مجددا تست برای کودک انجام گیرد اگر بالاتراز ستون “یک انحراف پایین تر از میانگین” قرارنگیرد
 22. کودک برای پیگیری و ارزیابی های دقیق تر ارجاع شود.
 23. در این بخش از پرسشنامه یک سری سوا لات عمومی مانند « آیا نگرانی بخصوصی در مورد فرزند خود دارید؟»
 24. ، به چشم می‌خورد. این بخش در امتیاز دهی به کودک گنجانده نمی شود ولی اهمیت آن درآن است که ما
 25. را با « نگرانی‎های» احتمالی پدر و مادر در مورد فرزند خود آشنا می سازد، هر گاه با چنین نگرانی هایی از سوی
 26. پدر و مادر مواجه می شویم، صرف نظر از امتیاز اخذ شده توسط کودک، باز هم توصیه می شود موضوع را جدی
 27. تلقی کرده، برای ارزیابی های دقیق‌تر کودک ارجاع شود.

نحوه امتیاز دهی نهایی به پرسشنامه‌های کامل تست ASQ

نحوه امتیازدهی نهایی به پرسشنامه‌هایی که سوالات بی‌جواب دارند:

گاهی پیش می‌آید که پدر و مادر به تمام سوالات پرسشنامه پاسخ نمی‌دهند. باید توجه داشت که اگر بیش از 2

سوال از هر یک از حیطه‌های تکاملی بدون پاسخ باشد، امتیاز دهی صحیح به آن حیطه تکاملی ممکن نخواهد بود.

اگر چنین وضعیتی پیش آمد ابتدا باید تلاش کنید با پدر یا مادر صحبت کرده پاسخ سوالات مورد نظر را از آنها دریافت

کنید. چنانچه پاسخ‌های مورد نظر دریافت شد، مطابق توضیحاتی که در بخش قبلی آمده بود، عمل کنید.

گاهی پدر و مادر به ا ین علت به یک سوال پاسخ نمی‎دهند که در مورد پاسخ صحیح اطمینان ندارند یا در مورد اینکه

کودک آنها فعالیت مورد نظر را به درستی انجام می‌دهد یا نه، نگرانی و شک دارند.

در هر حال اگر برخی از سوالات همچنان بدون پاسخ باقی ماند، باید از روش « امتیازدهی نسبی » استفاده کرد.

دراین روش کودک به خاطر سوالاتی که پدر و مادر به آن ها پاسخ نداده اند، متضرر نمی شود. ابتدا اگر فقط به یکی

از سوالات یک حیطه تکاملی پاسخ داده نشده بود با تقسیم کردن امتیاز کلی آن حیطه تکاملی ( بدون در نظر

گرفتن امتیازی برای سوال بدون پاسخ ) بر تعداد سوا لات پاسخ داده شده، رقمی بین 0 تا 10 بدست می‌آید،

سپس آن رقم را به امتیاز نهایی را می‌توان مانند موارد دیگر با (( نقطه برش)) آن حیطه تکاملی مقایسه و

اقدامات بعدی را مانند گذشته انجام داد.

در صورتیکه دو سوال از سوالات یک حیطه تکاملی بدون پاسخ باقی مانده بود، همان محاسبات قبلی را انجام

می‌دهیم با این تفاوت که رقم بدست آمده از تقسیم کردن امتیاز کلی آن حیطه تکاملی (بدون در نظر گرفتن

امتیازی برای سوالات بدون پاسخ) بر تعداد سوالات پاسخ داده شده را که رقمی بین0 تا 10 خو اهد بود، ابتدا

دو برابر ( ضرب در دو) می‎‌کنیم و سپس آن را به امتیاز کلی همان حیطه اضافه می‌‌نماییم.

به عنوان مثال اگر پدر و مادری تنها به  5سوال از 6 سوال حیطه تکاملی حرکات درشت در پرسشنامه  4 ماهگی

پاسخ داده باشند، که از آن میان 3 سوال پاسخ «بلی» ( مجموعا معادل 30امتیاز)، 1سوال پاسخ «گاهی» (5امتیاز )

و یک سوال پاسخ « هنور نه » (0 امتیاز) داشته باشد، جمع امتیازات حیطه تکاملی حرکات درشت کودک آنها 35 امتیاز

خواهدبود، که وقتی بر تعداد سوالات پاسخ داده شده (5سوال) تقسیم گردد، رقم 7 بدست می‎آید این رقم 7 را با جمع

امتیازات حیطه تکاملی حرکات درشت کودک (35) جمع می‌کنیم و نهایتأ عدد 45 “امتیاز نهایی” کودک از حیطه تکاملی

حرکات درشت است که در مقایسه با نقطه برش مربوط به آن سن (که 40.1 می‌باشد) حکایت از آن دارد که تکامل

کودک در حیطه تکاملی حرکات درشت بطور طبیعی پیش می رود و نیاز به ارجاع برای بررسی وارزیابی‌های دقیق‌تر

ندارد و اگر درمورد همان کودک مثال زده شده در بالا، تنها به 4 سوال از 6 سوال پاسخ داده شده بود که از آن میان 2

سوال پاسخ «بلی» و بقیه مانند قبل بود، جمح امتیازات آن حیطه  25 خوا هد بود، که وقتی بر تعداد سوالات پاسخ

داده شده (4سوال) تقسیم شود، عدد 6.25 بدست می‌آید. عدد 6.25 را ضرب در دو می کنیم، عدد 12.5 بدست

می‌آیدکه وقتی با جمع  امتیازات حیطه تکاملی مورد نظر (25) جمع شود, امتیاز نهایی 37.50 حاصل می‌شود. با توجه

به نقطه برش مربوط به آن سن که (40.1) است، دو هفته دیگر با تلاش مجدد تست کرد.

توجه:

اگر در هر حیطه تکاملی بیش از 2 سوال بدون پاسخ باقی مانده بود و به هیچ وجه نتوانستیم پاسخ آن سوا لات را با

صحبت با پدر یا مادر اخذ نماییم، امتیازدهی به آن حیطه تکاملی ممکن نخواهد بود و باید حذف گردد.

نحوه امتیاز دهی نهایی به پرسشنامه‌های کامل تست ASQ

روش ثبت اطلاعات در تست ASQ

اکنون این به مرحله ای رسیده‌ایم که خلاصه اطلاعات پرسشنامه کودک، پس از جمع بندی امتیازات هر حیطه تکاملی با

توجه توضیحات داده شده در بخش قبلی، باید در فرم « خلاصه نتایج تکامل کودک» ثبت شود. در این فرم، امتیاز هر حیطه

تکاملی به تفکیک، به دو صورت «عددی» و پر کردن، دایره توخالی ثبت می‌شود. بدین صورت که ابتدا جلوی عنوان هر

حیطه تکاملی جمع امتیاز آن حیطه در جدول مربوطه وارد شده و سپس در قسمت دایره برحسب نوع جواب (بلی،

گاهی، هنوز نه) به هر یک از سوالات مربوط به هر حیطه تکاملی، دایره مربوطه پر می شود. در همین برگه، بخشی

نیز برای وارد کردن گروه سن کودک وجود دارد که باید تکمیل گردد. فرم تکمیل شده باید در پرونده خانوار کودک نگهداری

شود، توجه شود که در هر بار مراجعه کودک برای ارزیابی تکاملی، باید پرسشنامه مناسب سن او تکمیل و سپس خلاصه

نتایج آن در این فرم کودک اضافه گردد.

روش ارجاع در تست ASQ

بیشتر کودکان مورد ارزیابی، امتیازات بالاتر از نقطه برش کسب خواهند کرد .در این صورت توصیه می شود برای پس خوراند

به پدر و مادر، به ایشان اعلام شود که تکامل کودک آ نها در حال طی کردن یک روند خوب و طبیعی است. ضمنأ باید به ایشان

یادآوری نمود که زمان بررسی بعدی کودک چه زمانی است و بر اهمیت تکرار ارزیابی در سنین مختلف تأکید نمود. این تاریخ را

جهت یاد آوری پدر و مادردرکارت رشد کودک نیز وارد نمایید. در مورد کودکانی که امتیاز آنها در حداقل یکی از حیطه های

تکاملی پایین تر از نقطه برش “دو انحراف پایین‌تر از میانگین”شده است به طریق زیر عمل می کنیم:

 1. در هر حالتی، باید از نگران وآشفته کردن پدرو مادر پرهیز کرد.
 2. هر چه زودتر یا طی تماس تلفنی و یا طی یک ملاقات حضوری که با پدر و مادر ترتیب می دهید، به آنها اعلام کنید که
 3. نتایج ارزیابی حکایت از این داشته است که بررسی های دقیق تر و تخصصی تر بر روی کودک آنها لازم است.
 4. با پدر و مادر به زبان کاملا ساده و قابل فهم برای سطح تحصیلی- اجتماعی آنها و ترجیحا به زبان مادری یا بومی آنها،
 5. سخن بگوئید
 6. تاکید کنید که نتایج این مرحله از ارزیابی ممکن است صحیح و دقیق نباشد و صحت و سقم آن با بررسی‌های بعدی
 7. معلوم خواهد شد.
 8. از استفاده از کلماتی چون «تست یا آزمون» «رد شدن از تست» «غیر طبیعی» و امثال هم خودداری کنید.
 9. در مورد امتیازات اخذ شده توسط کودک و مقایسه آن با نقطه برش به پدر و مادر توضیح دهید و سپس حتما بر مهارت‌های
 10. کنونی کودک تاکید نمائید.
 11. به پدر و مادر متخصصینی را که می‌توانند جهت ارزیابی‌های دقیق‌تر و تخصصی‌تر به آنها مراجعه کنند، با اعلام نام، آدرس،
 12. شماره تلفن و خدماتی که توسط ایشان قابل ارائه است، معرفی نمایید

ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

اینستاگرام ما 

گروه توانبخشی-آموزشی محیا

این پست دارای 2 دیدگاه است

 1. نگار

  خیلی خوب توضیح دادین، مرسی.

  1. حسن فراهانی

   ممنون از همراهی شما

دیدگاهتان را بنویسید