توالی رشد

توالی رشد

در این  مقاله از سری مقاله های کلینیک مهیا قصد داریم تا به ادامه مبحث توالی رشد در کودکان بپردازیم: نقش سیستم های حسی نوزادان 60 ساعته می توانند به سمت منبع نور متمایل ...
بیشتر بخوانید

توالی رشد

در این  مقاله از سری مقاله های کلینیک مهیا قصد داریم تا به ادامه مبحث توالی رشد در کودکان بپردازیم: نقش رفلکس ها در رشد نقش رفلکس ها در کنترل حرکتی،یک موضوع بحث انگیز ...
بیشتر بخوانید
توالی رشد

توالی رشد

در این  مقاله از سری مقاله های کلینیک مهیا قصد داریم تا از توالی رشد در کودکان صحبت کنیم توالی رشد: کنترل وضعیت،بخش مهمی از رشد حرکتی محسوب می شود.تحقیقات در مورد رشد ...
بیشتر بخوانید
×